• Koha e punes9:00-18:00
  • Telefoni i Biznesit(Koha e punes)0531-85064681
  • Telefoni i Biznesit(Koha jo e punës)0531-85064680
  • faks0531-85064680

Prezantimi i kompanisë

Përdoruesi nuk ka dhënë informacion të tillë..